St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 47

17 nov 2022

Zaterdag 26 november 2022.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met het kinderkoor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen