St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 48

24 nov 2022

Zaterdag 3 december 2022.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst van Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Eucharistieviering met cantor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen