St. Norbertusparochie

ANBI 2020

ANBI: Via het bisdom is de website ; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE361
aangemaakt. ( RSIN-nummer van de Norbertusparochie is 5318488 ).

Je kan ook ten alle tijden met je vraag terecht bij pastoor en of leden van het kerkbestuur van de H. parochies Martinus en Norbertus
De gegevens zijn helaas onvolledig en gedeeltelijk onjuist, maar wij hebben hier geen invloed op.
Voor de actuele financiële cijfers verwijzen wij u naar ons parochieblad van Maart 2020 pagina 14 en 15  in bulletin archief, of via de link hier onder: