St. Norbertusparochie

ANBI

ANBI: Via het bisdom is de website ; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE361
aangemaakt. (RSIN-nummer van de Norbertusparochie is 5318488 ).

Je kan ook ten alle tijden met je vraag terecht bij pastoor en of leden van het kerkbestuur van de H. parochies Martinus en Norbertus
De gegevens zijn helaas onvolledig en gedeeltelijk onjuist, maar wij hebben hier geen invloed op.
Voor de juiste financiële cijfers verwijzen wij u naar ons parochieblad van April 2019 pagina 10 en 11  in bulletin archief, of via de link hier onder: