St. Norbertusparochie

Bestuur

Voorzitter:
  • pastoor G.J.H. ( Guido ) Kessels
Vice-voorzitter:
  •  vacant
Secretaris:
  • Dhr. H.J.W. Lietmeijer
Penningmeester:
  • Dhr. F. Sanders
Bestuursleden
  • Hr. B. Könings
  • Mw. C.H.P.M. Kersten
  • Mw. G. Hendriks-Lamers                              
 
Financiëel administrateur:
  • Dhr. L.H.J. van Schayk
 

Bereikbaarheid van uw parochie

Pastoor G.J.H. Kessels telefoon 0485-511888 .

Elke donderdagavond zijn vrijwilligers van het kerkbestuur aanwezig van 18.45 uur tot 19.45 uur in de Norbertuskerk,  Norbertplein 1 Gennep-zuid.  (telefoon 0485-515100)

parochievrijwilliger : 06-24593385

E-mail adres van de parochie:  kerk@norbertusparochie.nl

Website:  http://www.norbertusparochie.nl

Kerkbijdragen:

Rabobank:  NL61 RABO 01406.10.642.
ING bank:   NL36 INGB 000.444.8665