St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 2

7 jan 2021

Zaterdag 16 januari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Kerkberichten week 1

29 dec 2020

Zaterdag 09  januari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Jaardienst pater Richard Celie.

Kerkberichten week 53

23 dec 2020

Zaterdag 02 januari 2021.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Kerkberichten week 52

17 dec 2020

Vrijdag 25  december  2020.

Om 09.30 uur is een H. Mis met leden van het Gemengd koor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

Nellie Derks-Rutten en overleden familie

Harrie Burgers en overleden familie Burgers-Vullings

Peter Witteveen

Overleden familie Witteveen-Poorts

Zaterdag 26  december  2020.

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

      Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

            Overleden familie Ploum-Wings

            Overleden familie Beijer-Kool

GEEN PUBLIEKE NACHTMISSEN OP KERSTAVOND

17 dec 2020

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel, zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen, publiek worden gevierd.