St. Norbertusparochie

Dienst voor en vanuit Dichterbij.

16 jun 2022

Per 02 juli 2022 is er iedere eerste zaterdag van de maand om 16.00 uur een dienst voor Dichterbij, deze wordt verzorgd door de Pastorale Dienst van Dichterbij.

Tot nu toe was deze dienst om de twee weken.

Kerkberichten week 25

16 jun 2022

Zaterdag 25 juni 2022.

Om 17.45 uur is er een Viering met cantor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Rina en Jan Voss

Kerkberichten week 24

9 jun 2022

Zaterdag 18 juni 2022.

Om 16.00 uur is er een viering verzorgd door pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een Viering met cantor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overleden familie Hubers-Roosenboom

Kerkberichten week 23

2 jun 2022

Maandag 6 juni 2022

Is het 2e Pinksterdag, maar daarnaast ook de naamdag van

“onze Norbertus van Gennep”

Om 11.00 uur de Heilige Mis in de Norbertuskerk.

Wees welkom en zegt het voort!

Zaterdag 11 juni 2022.

Om 16.00 uur is er een viering verzorgd door pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45  uur is er een Viering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Kerkberichten week 22

27 mei 2022

Kerkberichten week 22

Zaterdag 4 junii 2022.

Om 17.45 uur is er een Viering met het Gemengd Koor

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Willem Burgers en familie Burgers-Vullings