St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 52

23 dec 2021

Zaterdag 1 januari 2022.

Om 11.00 uur is er een Viering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Kerkberichten week 51.

23 dec 2021

Zondag 26 december  2021.

Om 10.00 uur is er een Hoogmis met het Gemengd Koor.

Intenties:

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen
  • Bijzondere intentie uit Dankbaarheid
  • Overleden familie Ploum-Wings
  • Overleden familie Beijer-Kool
  • Peter Witteveen
  • Overleden familie Witteveen-Poorts

Vieringen in de parochiekerken van Gennep en Heijen

23 dec 2021

Voorlopig zijn alle vieringen ná 17.00u afgelast, zie het schema hieronder. We weten op het moment van dit schrijven niet tot hoe lang dit gaat duren. Let dus zelf goed op de berichtgevingen van de overheid en de bisschoppen zodat u weet wanneer de H.Missen in de avond weer mogelijk zijn. Op het moment dat dit artikel geschreven wordt zijn we bezig om de TV-Mis van 19.30u op Kerstavond te organiseren, zodat mensen thuis live de H.Mis kunnen volgen op het kanaal van Gennep News.

Vrijdag 24 december
19.30 uur   Martinuskerk    TV-Mis zonder volk. Deze H.Mis wordt live uitgezonden door GennepNews                         
Zaterdag 25 december  
09.30 uur    Dionysiuskerk   Hoogmis Kerstmis (Heijen)                                             
11.00 uur     Martinuskerk    Hoogmis Kerstmis (Gennep)  
Zondag 26 december      
10.00 uur    Norbertuskerk   Hoogmis tweede Kerstdag (Gennep)  

Zaterdag 1 januari       

11.00 uur             Norbertuskerk                 Cantor                  Heilige Maria, moeder van God (Nieuwjaar)

Zondag 2 januari        

09.30 uur             Dionysiuskerk (Heijen) Cantor                  Openbaring des Heren

11.00 uur             Martinuskerk                    Dameskoor        Openbaring des Heren

Kerkberichten week 48.

25 nov 2021

Zaterdag 4 december  2021.

Om 17.45 uur is geen Viering

Nieuwe coronamaatregelen:

Geen vieringen meer na 17.00 uur

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen

voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de

huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie.

In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen

gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

De H.Mis  op zaterdag om 17.45 uur gaat dus voorlopig niet door!

Wilt u op zondag naar de H.Mis?

Van harte welkom:

Om 9.30 uur in de St. Dionysiuskerk in Heijen

Om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennep

Kerkberichten week 47.

18 nov 2021

Zaterdag 27  november  2021.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een Viering voor de 1e zondag van Advent met Kinderkoor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen