St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 48.

25 nov 2021

Zaterdag 4 december  2021.

Om 17.45 uur is geen Viering

Nieuwe coronamaatregelen:

Geen vieringen meer na 17.00 uur

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen

voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de

huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie.

In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen

gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

De H.Mis  op zaterdag om 17.45 uur gaat dus voorlopig niet door!

Wilt u op zondag naar de H.Mis?

Van harte welkom:

Om 9.30 uur in de St. Dionysiuskerk in Heijen

Om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennep

Kerkberichten week 47.

18 nov 2021

Zaterdag 27  november  2021.

Om 16.00 uur is er een dienst verzorgd door pastorale dienst Dichterbij.

Om 17.45 uur is er een Viering voor de 1e zondag van Advent met Kinderkoor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Kerkberichten week 46.

11 nov 2021

Zaterdag 20  november  2021.

Om 17.45 uur is er een Viering in verband met 40 jarig jubileum van ons Gemengd koor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overleden leden van het Gemengd koor

Helena Burgers-Vullings

Nellie Derks-Rutten

Kerkberichten week 45.

4 nov 2021

Zaterdag 13 november  2021.

Om 17.45 uur is er een Viering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Kerkberichten week 44

28 okt 2021

Zaterdag 6 november 2021.

Om 17.45 uur is er een Viering met cantor.

Intenties:

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

Overleden familie Tervooren-Blom