St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 16

15 apr 2021

Zaterdag 24  april 2021.

Om 17.45 uur is er een H. Mis  met cantor.

Intenties:

•         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.