St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 18

29 apr 2021

Zaterdag 8 mei 2021.

Om 17.45 uur is er een H. Mis  met cantor.

Intenties:

•         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

•        Hans Noij

•        Rien Noij- van Bergen.

•        Gonnie van der Maarel-Noij