St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 19

6 mei 2021

Zaterdag 15 mei 2021.

Om 17.45 uur is er een H. Mis  met cantor.

Intenties:

•         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.