St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 23

3 jun 2021

Zaterdag 12 juni 2021.

Om 17.45 uur is er een H. Mis  met cantor.

Intenties:

•         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

•         Overleden familie Hubers-Roosenboom