St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 24

10 jun 2021

Zaterdag 19 juni 2021.

Om 17.45 uur is er geen H. Mis.

Om 19.00 uur Vormselviering met het kinderkoor

Intenties:

•         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen

•         Rina en Jan Voss