St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 25

17 jun 2021

Zaterdag 26 juni 2021.

17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen