St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 26

25 jun 2021

Zaterdag 3 juli 2021.

17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties: •        

Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen