St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 28.

8 jul 2021

Zaterdag 10 juli 2021.

17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

•         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen