St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 29

15 jul 2021

Zaterdag 24 juli  2021

17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties voor deze dienst:

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen
  • Jaardienst Piet Lamers
  • Fam. Lamers-Hoesen
  • Fam. Janssen-Goossens
  • Piet Kempen