St. Norbertusparochie

Kerkberichten week 30.

22 jul 2021

Zaterdag 31 juli 2021.

17.45 uur is er een viering met cantor.

Intenties:

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen