St. Norbertusparochie

Archief

Zaterdag 03 december 2011 werd voorafgaande aan de dienst in de Norbertuskerk de pauselijke onderscheiding Pro Eccclesia et Pontifice aan Coen Ploum opgespeld door zijn echtgenote, na dat deze was aangereikt door Pastoor H.J. Bouman.

De heer Ploum ontving deze onderscheiding voor meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk voor de kerk en parochie.

Hij maakte parochiebeleid en dekenaal beleid, en hij was ook in de uitvoering van allerhande taken thuis.

Tevens was Coen een van de mensen van het eerste uur die aan de basis stonden van de Norbertus-parochie en de bouw van de kerk.

Na afloop van de wekelijkse Eucharistie viering was er de gelegenheid om Coen te feliciteren in het Buurthuis VanOns.

Foto’s : Pieter Lamers