St. Norbertusparochie

Bestuur

Voorzitter:
pastoor G.J.H. Kessels
Vice-voorzitter:
Mw. M.G.E. Graat-Janssen
Secretaris:
Dhr. H. Rodoe
Penningmeester:
Dhr. L.H.J. van Schayk
Bestuursleden Mw. Th.G.J.M. Murray   Communicatie                                                                                                         Mw.C.H.P.M. Kersten     Liturgie en vieringen.                                                                                                         Dhr. C.F. Schoemaker      Gebouwen en onderhoud                                        
 
Financiëel administrateur:
Dhr. L.H.J. van Schayk 
 

Bereikbaarheid van uw parochie

Pastoor G.J.H. Kessels telefoon 0485-511888 .

Donderdagavond van 18.45 uur tot 19,45 uur zijn leden van het kerkbestuur aanwezig in de Norbertuskerk,  Norbertplein 1 Gennep-zuid.  (telefoon 0485-515100)

E-mail adres van de parochie: kerk@norbertusparochie.nl

Website: http://www.norbertusparochie.nl

Kerkbijdragen:

Rabobank: NL61 RABO 01406.10.642.
ING bank: NL36 INGB 000.444.8665