St. Norbertusparochie

Bestuur

Voorzitter:
  • pastoor R. ( Rick ) Blom
  • kapelaan Slaven Brajkovic
Vice-voorzitter:
  •  Hr. B. Könings
Secretaris:
  • Mevr. J. Higgins
Penningmeester:
  • Dhr. F. Sanders
Bestuursleden
  • Mw. C.H.P.M. Kersten
  • Mw. G. Hendriks-Lamers                              
 
 
 

Bereikbaarheid van uw parochie

Pastoor R. Blom / kapelaan S. Brajkovic telefoon 0485-511888 . 06-27501073

Elke donderdagavond zijn vrijwilligers van het kerkbestuur aanwezig van 18.45 uur tot 19.45 uur in de Norbertuskerk,  Norbertplein 1 Gennep-zuid.  (telefoon 0485-515100)

parochievrijwilliger : 06-24593385

E-mail adres van de parochie:  kerk@norbertusparochie.nl

Website:  http://www.norbertusparochie.nl

Kerkbijdragen:

Rabobank:  NL61 RABO 01406.10.642.
ING bank:   NL36 INGB 000.444.8665