St. Norbertusparochie

Contact

Pastoor Rick Blom / kapelaan Slaven Brajkovic telefoon 0485-511888 / 06-27501073

Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur een maal per maand aanwezig in de Norbertuskerk  Norbertplein 1 6591 XA Gennep-zuid (telefoon 0485-515100) zie Gennepenaar.                                                                                                                                         Overige donderdagen zijn parochievrijwilligers aanwezig, die u waar mogelijk helpen.
E-mail adres van pastoor R. Blom : rickblom7@hotmail.com

van kapelaan Slaven Brajkovic:

info@parochie-martinus-gennep.nl

E-mail adres van de parochie: kerk@norbertusparochie.nl

Postadres : R.K. Parochie van de Heilige Norbertus Norbertplein 1 6591 XA Gennep               Tel. 0485-515100 / 06 – 24593385